Beperkt in de keten

Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen

Hendrien Kaal, Nico Overvest en Marjan Boertjes (redactie) 9789462363816 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Bekendheid met de kenmerken en implicaties van een licht verstandelijke beperking is de afgelopen jaren flink toegenomen. Daardoor wordt er meer mogelijk in de dagelijkse bejegening, begeleiding, diagnostiek en behandeling.  Hoewel precieze cijfers ontbreken is wel duidelijk dat er in de strafrechtsketen sprake is van oververtegenwoordiging van deze groep. Dat wordt mogelijk veroorzaakt door de manier waarop op verschillende momenten in de strafrechtsketen beslissingen worden genomen, door de begrenzingen in wat de samenleving biedt en door de kenmerken en implicaties van de licht verstandelijke beperking zelf. Na een gedegen introductie van deze kenmerken en implicaties, de plaats in de samenleving en de samenhang tussen IQ en criminaliteit wordt de lezer meegenomen door de verschillende onderdelen van de strafrechtsketen. De huidige stand van zaken wordt besproken, maar ook de plannen voor de nabije toekomst. Zowel jeugdstrafrecht als volwassenenstrafrecht komen in dit unieke boek aan de orde. Op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen verenigt de redactie van deze bundel ervaring en expertise in de wetenschap, in de forensische jeugdzorg en de forensische zorg voor volwassenen. De auteurs van de hoofdstukken zijn allen expert op het betreffende onderwerp.
  
Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie: Een dergelijk belangrijk naslagwerk, waarin alle kennis over dit onderwerp bijeen is gebracht, was er nog niet. [..] Ik hoop [..] dat alle professionals in de strafrechtketen die met licht verstandelijk beperkten te maken krijgen, dit boek gaan gebruiken! Ook de verschillende opleidingen voor professionals in de strafrechtketen kunnen met dit boek heel goed hun voordeel doen. Ik zie "Beperkt in de keten" dan ook als een belangrijk nieuw en stimulerend hulpmiddel, op weg naar een gespecialiseerde keten voor de groep licht verstandelijk beperkten.

Doelgroep

Een onmisbaar boek voor (aankomende) professionals, beleidsmakers en managers in alle onderdelen van de strafrechtsketen.

Auteursinformatie

Dr. Hendrien Kaal is als lector Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit verbonden aan Hogeschool Leiden en het Expertisecentrum William Schrikker.

Nico Overvest MHA is zelfstandig adviseur en onder meer projectleider bij Trajectum en bij de Centrale RINO-groep.

Drs. Marjan Boertjes is directeur van het Expertisecentrum William Schrikker, onderdeel van de William Schrikker Groep.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag